Inwestując kierujemy się szeregiem zasad, ale równocześnie zdrowym rozsądkiem i głęboką analizą każdego celu. Inwestycje są różne i rzadko poddają się schematom. Inwestując własne środki oraz zaufanych inwestorów, nie jesteśmy związani dogmatycznymi regułami ani ograniczeniami i jesteśmy w stanie szybko podejmować decyzje. W zakresie struktury transakcji jesteśmy elastyczni i pragmatyczni.

  • Jesteśmy inwestorami aktywnymi. Poszukujemy pakietów większościowych lub dających realny wpływ na biznes. Inwestujemy w przedsięwzięcia, co do których jesteśmy przekonani, że nasz kapitał i, co równie ważne, nasze kompetencje i doświadczenie mogą doprowadzić do istotnej poprawy ich wyników i dalszego rozwoju, a co za tym idzie znaczącego wzrostu wartości. Nie interesują nas inwestycje pasywne.
  • Umiemy i chcemy współpracować z przedsiębiorcami, założycielami biznesów bądź kadrą zarządzająca i wiemy, w jaki sposób być dobrymi partnerami. Tam, gdzie jest to niezbędne, jesteśmy natomiast w stanie szybko zapewnić silny zespół zarządczy.
  • Poszukujemy spółek, które posiadają znaczący potencjał rozwoju, ale chętnie inwestujemy również w spółki, które wpadły w problemy i wymagają restrukturyzacji. W takim wypadku dziąłamy wyjątkowo elastycznie i pragmatycznie: posiadamy zdolność do szybkiego zamknięcia transakcji i wyposażenia spółki w zasoby umożliwiające jej kontynuację działania i rozwój.
  • Inwestujemy w spółki małe i średniej wielkości, zazwyczaj o przychodach w przedziale 10 do 50 milionów PLN., ale chętnie także w posiadające duży potencjał mniejsze spółki. Jesteśmy gotowi finansować również wybrane pomysły biznesowe w ich początkowej fazie rozwoju.
  • Nie narzucamy sobie ograniczeń branżowych. Natomiast potencjalne inwestycje zawsze oceniamy przez pryzmat tego, czy nasze doświadczenie i kompetencje będą w stanie je realnie wesprzeć.
  • Jesteśmy otwarci na wspólne inwestycje. Warunkiem jest dla nas jednakże zachowanie aktywnej roli w prowadzonym przedsięwzięciu.
  • Inwestujemy w Polsce. Nasze spółki portfelowe są natomiast często aktywne również zagranicą.

Partnerzy Vertigo Investments zainwestowali między innymi w: